ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2017-0064

Дата на публикуване: 26.09.2017 14:05

Краен срок за подаване на оферти: 17.10.2017 17:30

Дата на отваряне на оферти: 20.10.2017 14:00

Описание

РДСП – Пазарджик обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Пазарджик за отоплителен сезон 2017/2018г.“