ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2017-0062

Дата на публикуване: 19.09.2017 11:37

Краен срок за подаване на оферти: 11.10.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти: 12.10.2017 14:00

Описание

РДСП – Монтана обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Монтана за отоплителен сезон 2017/2018г.“