ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2017-0060

Дата на публикуване: 19.09.2017 11:25

Краен срок за подаване на оферти: 11.10.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти: 12.10.2017 14:00

Описание

РДСП Монтана обявява процедура по реда на ЗОП с предмет:"Услуги по зареждане на тонер - касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП Монтана и ДСП на територията на област Монтана"