ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: РД07-0023

Дата на публикуване: 05.04.2017 13:00

Краен срок за подаване на оферти: 12.04.2017 17:00

Описание

Доставка на хигиенни продукти и средства за почистване за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури