ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: РД 07-0022

Дата на публикуване: 04.04.2017 15:00

Краен срок за подаване на оферти: 11.04.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти: 12.04.2017 10:00

Описание

„Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане“