ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Пряко договаряне

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00210-2016-0009

Дата на публикуване: 29.03.2017

Краен срок за подаване на оферти: 10.04.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти: 11.04.2017 10:00

Описание

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ – Втора фаза по Рамково споразумение на Министерство на финансите.