ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Прекратена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2017-0006

Дата на публикуване: 23.03.2017

Краен срок за подаване на оферти: 27.03.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти: 28.03.2017 10:00

Описание

Осигуряване на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа от лицензиран оператор за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури