ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Пряко договаряне

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2017-0004

Дата на публикуване: 27.02.2017

Краен срок за подаване на оферти 27.02.2017

Дата на отваряне на оферти 27.02.2017

Описание

Абонаментно поддръжане, комплексна системно-техническа помощ, обучение и периодично актуализиране на счетоводен програмен продукт "Web версия на счетоводна подсистема на Бизнес Процесор - Конто 66", внедрен и използван от АСП и нейните териториални структури в страната /28 РДСП и 147 ДСП/, за срок от 24 месеца /2 години/