ЗОП от 15.04.2016 г.

Тип финансиране : Бюджетни средства

Дата на публикуване: 14.12.2016

Описание

Доставка на топлинна енергия за нуждите на РДСП гр. Монтана и ДСП гр.Монтана