ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0068

Дата на публикуване: 10.07.2019 10:08

Краен срок за подаване на оферти: 16.08.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 19.08.2019 15:00

Описание

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект/-и  Административна сграда, ползвана от Дирекция”Социално  подпомагане” гр.Раковски, находяща се на  адрес  гр.Раковски, ул.”Детелина” №2