ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Договаряне без предварително обявление

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0044

Дата на публикуване: 21.06.2019 13:51

Краен срок за подаване на оферти: 01.07.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 02.07.2019 10:00

Описание

Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение  по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград