ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 9088997

Дата на публикуване: 10.06.2019 10:30

Краен срок за подаване на оферти: 20.06.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 21.06.2019 10:00

Описание

Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане.