logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка номер 9088997


Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане.


Тип процедура
Възлагания по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
20.06.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти
21.06.2019 10:00