ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0009

Дата на публикуване: 26.03.2019 10:00

Краен срок за подаване на оферти: 15.04.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 23.04.2019 14:00

Описание

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП – град Добрич и ДСП на територията на област Добрич