ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0008

Дата на публикуване: 18.03.2019 10:00

Краен срок за подаване на оферти: 01.04.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 08.04.2019 14:00

Описание

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП - ДОБРИЧ и на ДСП на територията на област ДОБРИЧ