ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Рамково споразумение

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: РД10-0003

Дата на публикуване: 28.01.2019 17:23

Краен срок за подаване на оферти 07.02.2019

Дата на отваряне на оферти: 08.02.2019 11:30

Описание

Втора фаза по рамково споразумение СПОР-4/09.03.2018 г. с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на АСП и териториалните й структури"