ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 91-00-0050

Дата на публикуване: 25.01.2019 17:00

Краен срок за подаване на оферти 04.02.2019

Дата на отваряне на оферти: 05.02.2019 11:00

Описание

Втора фаза по рамково споразумение СПОР-25/04.10.2017 г. с предмет: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на АСП и териториалните й структури"