ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 9085162

Дата на публикуване: 25.01.2019 16:00

Краен срок за подаване на оферти: 01.02.2019 17:30

Описание

Доставка  на нови, нерециклирани резервни части и компоненти за компютърна, копирна и периферна техника на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури.