ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0006

Дата на публикуване: 24.01.2019 15:53

Краен срок за подаване на оферти: 22.02.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 25.02.2019 17:00

Описание

Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение  по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград