logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка номер 9091074


„Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и закупуване на пожарогасители за нуждите на Централно управление и териториалните поделения на Агенция за социално подпомагане“


Тип процедура
Възлагания по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
15.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти
16.08.2019 10:00