ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Пряко договаряне

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0102

Дата на публикуване: 19.11.2018 11:00

Краен срок за подаване на оферти: 27.11.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 29.11.2018 10:30

Описание

Доставка на горива за отопление/черни въглища и/или букови дърва и/или газьол за нуждите на териториални структори на АСП на територията на област Хасково за отоплителен сезон 2018/2019 г.