ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Договаряне без предварително обявление

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0099

Дата на публикуване: 05.11.2018 10:27

Описание

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Регионална дирекция за социално подпомагане - Разград  и Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград за срок от 4 години /48 месеца/с определена прогнозна стойност в размер на 35 000.00 лв. без ДДС.