ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0028

Дата на публикуване: 04.04.2019 12:15

Краен срок за подаване на оферти: 07.05.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 08.05.2019 10:00

Описание

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Враца и ДСП на територията на област Враца.