ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0023

Дата на публикуване: 03.04.2019 12:34

Краен срок за подаване на оферти: 30.04.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 02.05.2019 14:00

Описание

.Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП- Сливен и ДСП на територията на област Сливен