ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0024

Дата на публикуване: 03.04.2019 12:14

Краен срок за подаване на оферти: 03.05.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 08.05.2019 14:00

Описание

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Русе и ДСП на територията на област Русе.