ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0027

Дата на публикуване: 03.04.2019 17:12

Краен срок за подаване на оферти: 23.04.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 24.04.2019 11:00

Описание

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП – София-град и ДСП на територията на област София-град.