ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0021

Дата на публикуване: 02.04.2019 14:49

Краен срок за подаване на оферти: 23.04.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 25.04.2019 11:00

Описание

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП – Ловеч и ДСП на територията на обл. Ловеч