ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Договаряне без предварително обявление

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0109

Дата на публикуване: 26.09.2019 15:00

Описание

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Регионална дирекция за социално подпомагане-Перник, находяща се на административен адрес: гр.Перник, площад „Свети Иван Рилски“ №1Б за срок от 5/пет/ години.