ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Пряко договаряне

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0096

Дата на публикуване: 04.09.2019 10:31

Краен срок за подаване на оферти: 16.09.2019 11:00

Дата на отваряне на оферти: 16.09.2019 11:00

Описание

„Осигуряване на абонаментна поддръжка, актуализация, развитие и комплексна системно-техническа и аналитична помощ, както и обучение на служители в системата на АСП, на софтуерен продукт „САНТА ТРЗ“, внедрен и използван от Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ за срок от 12 /дванадесет/ месеца.