ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0086

Дата на публикуване: 05.08.2019 13:33

Краен срок за подаване на оферти: 26.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 28.08.2019 14:00

Описание

"Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Велико Търново” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по четири обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 – обект Регионална дирекция за социално подпомагане – Велико Търново;
  • Обособена позиция № 2 – обект Дирекция „Социално подпомагане“ – Елена;
  • Обособена позиция № 3 – обект Дирекция „Социално подпомагане“ – Павликени;
  • Обособена позиция № 4 – обект Дирекция „Социално подпомагане“ – Свищов"