ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 9091074

Дата на публикуване: 05.08.2019 10:10

Краен срок за подаване на оферти: 15.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 16.08.2019 10:00

Описание

„Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и закупуване на пожарогасители за нуждите на Централно управление и териториалните поделения на Агенция за социално подпомагане“