ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0092

Дата на публикуване: 14.08.2019 11:38

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 11.09.2019 10:00

Описание

"Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Стара Загора” –изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект ДСП – Раднево