ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0002

Дата на публикуване: 10.01.2019 11:00

Краен срок за подаване на оферти: 18.02.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 19.02.2019 10:00

Описание

Доставка на нетна активна електрическа енергия-ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Регинална дирекция за социално подпомагане-Враца