ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Пряко договаряне

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0003

Дата на публикуване: 11.01.2019 12:21

Описание

Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Варна за отоплителен сезон 2018/2019 г.“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на горива за отопление - газьол“

Обособена позиция № 2: „Доставка на горива за отопление – букови дърва“