ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Приключена

Тип процедура: Пряко договаряне

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0112

Дата на публикуване: 17.12.2018 10:00

Описание

РДСП -Търговище обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Търговище за отоплителен сезон 2018/2019г.", с две обособени позиции: позиция №1 „ Доставка на горива за отопление – черни въглища” ;  позиция № 2 „ Доставка на горива за отопление – букови дърва ”