ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0110

Дата на публикуване: 04.12.2018 16:30

Краен срок за подаване на оферти: 14.01.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 15.01.2019 11:00

Описание

Доставка на нетна активна електрическа енергия-ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на  стандартна балансираща група за нуждите на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на гр. София по осемнадесет  обособени обекти.