ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0108

Дата на публикуване: 03.12.2018 14:31

Краен срок за подаване на оферти: 04.01.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 07.01.2019 14:00

Описание

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Русе и на ДСП на територията на област Русе