ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0089

Дата на публикуване: 11.10.2018 11:17

Краен срок за подаване на оферти: 12.11.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 13.11.2018 15:00

Описание

Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на Агенция за социално подпомагане и териториалните и поделения от служба по трудова медицина