ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0090

Дата на публикуване: 08.10.2018 11:00

Краен срок за подаване на оферти: 12.11.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 13.11.2018 11:00

Описание

Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на Агенцията за социално подпомагане /АСП/