ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0092

Дата на публикуване: 11.10.2018 14:05

Краен срок за подаване на оферти: 26.10.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 29.10.2018 11:00

Описание

Доставка и монтаж на компютърна и офис техника и офис обзавеждане за нуждите на ДСП-Бяла по проект с рег.№ 8 – ОР/23.07.2018г. „Равнопоставеност на хората с увреждания в обичайна работна среда.“