ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0088

Дата на публикуване: 26.09.2018 14:30

Краен срок за подаване на оферти: 17.10.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 18.10.2018 11:00

Описание

Доставка на горива за отопление / черни въглища,и/или/ букови дърва и/или/ газьол за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Бургас за отоплителен сезон 2018/2019 г.