ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0085

Дата на публикуване: 21.09.2018 17:00

Краен срок за подаване на оферти: 19.10.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 22.10.2018 14:00

Описание

Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Сливен за отоплителен сезон 2018/2019г.