ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Дата на публикуване: 21.09.2018 10:00

Краен срок за подаване на оферти: 12.10.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 15.10.2018 11:00

Описание

Доставка на горива за отопление / букови дърва / за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Разград за отоплителен сезон 2018/2019г.