ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0087

Дата на публикуване: 26.09.2018 13:00

Краен срок за подаване на оферти: 18.10.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 19.10.2018 14:00

Описание

ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ /ЧЕРНИ ВЪГЛИЩА И/ИЛИ БУКОВИ ДЪРВА И/ИЛИ ГАЗЬОЛ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА АСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ  - ОБЛАСТ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2018/2019Г.