ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Прекратена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0086

Дата на публикуване: 26.09.2018 13:00

Краен срок за подаване на оферти: 16.10.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 17.10.2018 10:00

Описание

Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Варна за отоплителен сезон 2018/2019 г.