ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Рамково споразумение

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: РД10-0004

Дата на публикуване: 03.08.2018 15:00

Краен срок за подаване на оферти 17.08.2018

Дата на отваряне на оферти: 20.08.2018 14:00

Описание

Втора фаза по Рамково споразумение № СПОР-07/15.03.2018 г. с предмет „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция за социално подпомагане”