ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0060

Дата на публикуване: 27.07.2018 14:00

Краен срок за подаване на оферти: 27.08.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 28.08.2018 10:00

Описание

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП - Благоевград и на ДСП на територията на област Благоевград