ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0061

Дата на публикуване: 27.07.2018 16:28

Краен срок за подаване на оферти: 12.09.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 13.09.2018 10:00

Описание

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване  и ремонт на служебните автомобили  на АСП, предоставени за ползване на РДСП –Ловеч и на ДСП на територията на област Ловеч