ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0058

Дата на публикуване: 04.07.2018 10:00

Краен срок за подаване на оферти: 06.08.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 07.08.2018 10:00

Описание

Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториалните структури на „Агенция за социално подпомагане” за обект – административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” –Якоруда, находяща се на адрес: гр. Якоруда, ул. „П. Р. Славейков” № 10