ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Събиране на оферти с обява

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 9075474

Дата на публикуване: 30.04.2018 11:12

Краен срок за подаване на оферти: 08.05.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 09.05.2018 14:00

Описание

Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане