ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0044

Дата на публикуване: 02.05.2018 11:28

Краен срок за подаване на оферти: 14.06.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 15.06.2018 14:00

Описание

АСП обявява открита процедура с предмет „Осигуряване на абонаментна /извънгаранционна поддръжка/, актуализация и развитие на Интегрираната информационна система на Агенция за социално подпомагане /ИИС на АСП/“.